ตามจำนวนการลงทุนขั้นต่ำ:
ตามข้อกำหนดการลงทุน:
Microsoft
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
27-29%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 4800 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 23.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 75%
Pro-Industry Fund
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
27%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1000 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 26.09.2019
Phoenix
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
26%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 3000 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 30.09.2019
ผลิตภัณฑ์นี้มีการชำระดอกเบี้ยให้หากราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับชำระแต่สามารถได้รับชำระในระยะเวลาถัดไปได้
Michael Kors
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
23-27%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 4900 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Pro-TECH Fund
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
40.9%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 3000 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 26.09.2019
Twitter
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
31-33%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2700 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 23.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Turbo
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
42%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 3100 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 30.09.2019
ผลิตภัณฑ์นี้มีการชำระดอกเบี้ยให้หากราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับชำระแต่สามารถได้รับชำระในระยะเวลาถัดไปได้
Apple
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
24-27%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 5600 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 23.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 70%
Goodyear Tires
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
22-24%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2600 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
India Industry
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
15%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1900 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 30.09.2019
ผลิตภัณฑ์นี้มีการชำระดอกเบี้ยให้หากราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับชำระแต่สามารถได้รับชำระในระยะเวลาถัดไปได้
Pro-Expert Fund
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
57%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 5000 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 26.09.2019
GoPro
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
21-25%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1700 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 75%
Industry
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
19%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2700 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 30.09.2019
ผลิตภัณฑ์นี้มีการชำระดอกเบี้ยให้หากราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับชำระแต่สามารถได้รับชำระในระยะเวลาถัดไปได้
Hewlett-Packard
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
26-28%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1900 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
Tripadvisor
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
14-17%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2900 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 23.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 75%
NVIDIA
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
26-29%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 6200 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 60%
Tesla
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
28-31%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 7100 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 23.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 50%
Guess?
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
27-31%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2700 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 24.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Hertz
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
29-32%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2400 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Snapchat
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
25-27%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1500 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 23.01.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 80%
Xerox
ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้
ต่อปี
25-29%
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 2700 USD
 • ระยะเวลาการลงทุนถึง: 20.02.2019
 • ระดับการคุ้มครองเงินทุน: 85%
คำถามที่พบบ่อย อ่านเพิ่มเติม...
ข้อควรระวัง!

ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในตัวอย่างและผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดเป็นไปในสกุล USD ค่าคอมมิชชั่นในการออกตราสารการลงทุนคือ 2% ของเงินลงทุนเริ่มต้นและชำระ ณ เวลาครบกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คาดการณ์ไว้ชำระให้ในรูปแบบร้อยละต่อปี

หมายเหตุ:

องค์ประกอบการลงทุนแบบมีการคุ้มครองจัดสรรให้กับผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ (พันธบัตรยูโรและเงินฝาก ณ ธนาคารชั้นนำต่างๆ) NordFX ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญาของผู้ออกพันธบัตรหรือการล้มละลายหรือการผิดสัญญาของธนาคารใดๆ ที่มีการสำรองเงินฝาก

ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)